Untitled Document

Villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat

A villámvédelmi felülvizsgálatot az Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) írja elő. A villámhárítót a kivitelezésük idején hatályban lévő szabvány alapján kell felülvizsgálni. Jelenleg Magyarországon villámvédelem szempontjából kétféle felülvizsgálatot különböztetünk meg. Az egyik az MSZ 274 szabvány szerint szerelt villámhárítók felülvizsgálata. Ezt most nem normaszerinti villámvédelemnek nevezik. 2011-től az MSZ EN 62305 szabványsorozat szerint kialakított villámhárítót, norma szerinti villámvédelemnek nevezték el. A villámvédelmi felülvizsgálatot mindig a villámhárító létesítéskor érvényes szabványelőírásainak megfelelően kell elvégezni. Tehát a felülvizsgálónak mind két szabványt ismernie kell, hogy a felülvizsgálatot el tudja végezni.

 

Ha már egy épületre szereltek villámhárítót, annak felülvizsgálata, ellenőrzése nemcsak az előírások miatt fontos. Évente több épületről hallunk, hogy villámlás következtében leégett, megsemmisült.

 

Nem norma szerinti villámvédelem

Magyarországon az MSZ 274 villámvédelmi szabvány 1953-tól 2009-ig volt hatályos. A 2011 előtt tervezett villámvédelmi rendszereket, nem norma szerint kell felülvizsgálni.
Meglévő építmény bővítésénél, illetve átalakításánál megmaradhat a nem norma szerinti villámvédelem, ha:

•  az épület rendeltetése nem változik

•  az alapterület 40%-át nem haladja meg a bővítés mértéke

•  építési engedélyköteles beruházás esetén rendelkezésre áll a létesítéskori villámvédelmi tervdokumentáció

•  nem építési engedélyköteles beruházás esetén a tervező nyilatkozik a meglévő nem norma szerinti villámvédelem alkalmazhatóságáról és gondoskodik a meglévő villámvédelem illesztéséről

 

Norma szerinti villámvédelem

Az MSZ EN 62305 villámvédelmi szabványsorozatot 2006-ban adták ki Európában, melynek kötelező alkalmazását Magyarországon 2011.október 6.-tól írja elő.

A villámvédelem szükségességét a tervező kockázatelemzést követően írhatja elő, amennyiben annak létesítése szükséges.

Az első és időszakos felülvizsgálatokhoz az Ügyfélnek feltétlenül rendelkeznie kell a kockázatelemzéssel, villámhárítóról készült tervvel, és az eltakarással készült alkatrészek felülvizsgálati iratának, különben nem lehet elvégezni a felülvizsgálatot.