Untitled Document

Érintésvédelmi Szabványossági Felülvizsgálat

 

Az érintésvédelmi felülvizsgálat elvégzését a 10/2016.(IV.5.) NGM rendelet írja elő.

A  rendelet a villamos berendezés üzembe helyezése előtt, és előirt rendszerességgel időszakosan határozza meg az érintésvédelem ellenorzését.

    1. hordozható villamos gépek kéziszerszámok: évente
    2. KLÉSZ hatálya alá tartozó épületek: 6 évente
    3. minden más villamos berendezésen: 3 évente
    4. Áramvédo kapcsoló (RCD), megtekintéssel és a próbagomb megnyomásával. havonta

Érintésvédelmi minősítő irat

Az érintésvédelmi vizsgálat végeredménye az elemzések után az érintésvédelmi minősítő irat, amelyet a felülvizsgálat után készítünk el, és benne nyilatkozunk az általunk vizsgált villamos berendezések érintésvédelmileg megfelelnek -e az érvényben lévő előírásoknak. A minősítő iratot minimum kettő eredeti példányban a számlával együtt adjuk át, vagy postán juttatjuk el a megrendelőnek. Külön kérésre digitális formában (pdf) is eljuttatjuk a kész minősítést.

Érintésvédelmi felülvizsgálat előrja

Minden vállalkozásnak, cégeknek, intézménynek kötelező. Munkavédelmi ellenőrzés alkalmával kell megmutatni az érintésvédelmi felülvizsgálatról készült jegyzőkönyvet. Lehet telephely, iroda, oktatási intézmény, üzemcsarnok, műhely épület, üzlet, bolt, társasház, kollégium, szinte mindenhol ahol elektromos berendezés található kötelező elvégeztetni az érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálatot. Nem csak új épület átadásakor és a rendszeresen elő írt időszakonként, de minden átalakítás, bővítés, már milyen javítás után, amikor megbontották a villamos berendezést, vagy új gépet üzemeltek be, el kell végezni az érintésvédelmi felülvizsgálatot.

A felülvizsgálat célja

A vizsgálat célja, hogy megelőzzük a hibásan üzemelő villamos berendezések érintéséből származó áramütéses baleseteket. Az áramütéses baleset általában úgy következik be, hogy a hibás villamos gépek külső burkolatának érintésekor veszélyes áram folyik az emberen keresztül a földbe, vagy más fém testen keresztül. A test, vagy vezetőképes burkolat üzemszerűen nem áll feszültség alatt, csak meghibásodás esetén jelenik meg annak felületén.

A felülvizsgálat az érintésvédelmi hibák feltárása miatt elengedhetetlen. Az érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat, áll szemrevételezésből és részletes műszeres mérésből.